Sistemul informatic pentru administrarea cercetărilor arheologice din România ACERA
ACERA este un sistem informatic online pentru administrarea și publicarea online a datelor de interes public privind:

ACERA răspund următoarelor cerințe:

Proiectarea sistemului a fost realizată de către Institutul de Memorie Culturală-CIMEC şi firma SYSMART (2005 - 2009). Sistemul rulează pe platforma Windows Server 2005 folosind ca baza de date Microsoft SQL Server.

Sistemul a fost conceput pentru o utilizare on-line multi-user care permite fiecărei persoane implicate în cercetările arheologice din România să introducă formularele administrative necesare pentru desfăşurarea acestor cercetări, să îşi vizualizeze propriile formulare anterior introduse (sau existente în baza de date până în anul curent), să îşi modifice datele personale (schimbări de domiciliu, stare civilă, schimbarea afilierii instituţionale) cu care este înregistrat în Registrul Arheologilor, să completeze fişe tehnice şi rapoarte preliminare de cercetare arheologică. De asemenea, există şi o secţiune publică în care apar informaţii de interes general.

Toate formularele conţinute de sistem sunt structurate conform cu legislaţia românească în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional şi sunt modificate/actualizate în funcţie de modificările legislative.

Baza de date conţine informaţii începând cu anul 2000.

ACERA se va dezvolta în continuare cu o interfaţă cartografică şi integrarea cu baza de date a Repertoriului Arheologic Naţional.


Daca nu vizualizaţi corect diacriticele din acest website, trebuie sa descarcaţi o actualizare a fonturilor instalate in sistem. Mai multe detalii aici.
Sistem intreţinut de CIMEC - Institutul de Memorie Culturală Contact: acera @ cimec.ro